อึ้ง! สำรวจพบเด็กเริ่มเล่นพนันตั้งแต่อายุ 7 ปี

จากการสำรวจสถานการณ์การพนันในประเทศไทย พบคนส่วนใหญ่เริ่มเล่นการพนัน ตั้งแต่อายุต่ำกว่า 20 ปี แต่ที่น่าตกใจพบว่าคนเล่นพนันอายุน้อยสุดที่เริ่มเล่นพนันคือ 7 ปี สะท้อนการเข้าถึงพนันโดยง่ายขึ้นเนื่องจากการเข้ามาของคาสิโนออนไลน์

ในเวทีประชุมวิชาการ เรื่อง “การพนันในยุคเปลี่ยนผ่าน” รองศาสตราจารย์นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดเผยผลการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทยในปี 2562 พบว่า ประชาชนเริ่มเล่นการพนันตั้งแต่เป็นเยาวชน อายุไม่เกิน 20 ปี ถึงร้อยละ 60 โดยพบอายุน้อยสุดที่เริ่มเล่นการพนันคืออายุแค่ 7 ปีเท่านั้นเอง และหากจำแนกตามภูมิภาค พบว่า อันดับ 1 คือภาคอีสาน เล่นการพนันมากที่สุด อันดับ 2 ภาคกลาง อันดับ 3 ภาคเหนือ และอันดับ 4 ภาคใต้ สำหรับประเภทการพนันที่เล่นมากที่สุด คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล รองลงมา คือไพ่หรือบาคาร่า ถัดมาคือ หวยใต้ดิน และพนันทายผลฟุตบอลหรือแทงบอล ขณะที่พนันออนไลน์ ยังเป็นช่องทางที่ทำให้เข้าถึงการพนันได้ง่าย และกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข บอกว่า ผลสำรวจสะท้อนว่าเยาวชนเข้าถึงการพนันได้ง่ายมากขึ้น เกิดจากสังคมและพ่อแม่ที่ปล่อยปะละเลย และเล่นการพนันให้เห็นเป็นตัวอย่าง ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ควบคุมการพนันที่แฝงมากับการโฆษณาได้มากพอ อีกทั้งการส่งชิงโชคต่างๆ รวมถึงช่องทางการพนันคาสิโนออนไลน์ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *